"Links gerelateerd aan finasteride en haaruitval"

Koop finasteride

Disclaimer voor www.finasteride-kopen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.finasteride-kopen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door www.finasteride-kopen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.finasteride-kopen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij www.finasteride-kopen.nl.

Geen garantie op juistheid

www.finasteride-kopen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. www.finasteride-kopen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De advertenties van derden die op deze website worden weergegeven worden door de redactie regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Echter, www.finasteride-kopen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Deze website bevat uitsluitend advertenties van derden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.finasteride-kopen.nl op deze pagina.