"Finasteride bijsluiter voor Finpecia 1mg"

Koop finasteride

Dit is de bijsluiter voor Finpecia 1mg - de originele finasteride bestellen

Lees altijd goed de bijsluiter voordat u het medicijn gebruikt want het bevat belangrijke informatie gerelateerd aan uw gezondheid en veiligheid.

Deze bijsluiter bevat de volgende informatie voor Finpecia:

 1. Waarvoor wordt Finpecia gebruikt?
 2. Wanneer mag u Finpecia niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
 3. Hoe moet u Finpecia gebruiken?
 4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Finpecia
 5. Hoe bewaart u Finpecia?
 6. Aanvullende informatie

Waarvoor wordt Finpecia gebruikt?

Finpecia mag uitsluitend gebruikt worden door mannen en vrouwen en kinderen moeten vermijden in aanraking met dit medicijn te komen.

Finpecia bevat een medicijn genaamd finasteride.

Finpecia wordt gebruikt voor de behandeling van mannelijke kaalheid (ook wel alopecia androgenetica) genoemd. Als u na het lezen van deze buisluiter nog vragen heeft over finasteride en mannelijke haaruitval, raadpleeg dan uw arts.

Mannelijke kaalheid komt bij veel mannen voor. De huidige wetenschap gaat ervan uit dat deze vorm van kaalheid veroorzaakt wordt door erfelijke factoren en een hormoon genaamd dihydrotestosteron (afgekort DHT). Dit hormoon heeft een negatieve invloed op het haar waardoor de groeifase van het haar korter wordt en de haren dunner.

Door het gebruik van Finpecia zal finasteride in de hoofdhuid de concentraties aan het DHT-hormoon verlagen. Dit doet zij door het remmen van het enzym 5-alfa-reductase type 2 dat in de hoofdhuid aanwezig is, en dat verantwoordelijk is voor de omzetting van testosteron naar DHT. Finpecia werkt in de meeste gevallen alleen bij mannen die zich in een vroeg of midden stadium van haarverlies bevinden; zij zullen hun haarverlies vertragen. Bij de helft van deze mannen zal ook een verbetering van hun haarverlies optreden.

Wanneer mag u Finpecia niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u Finpecia niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor het medicijn finasteride
 • Als u een vrouw bent
Als u niet zeker weet of u Finpecia mag gebruiken, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u moet extra voorzichtig zijn met Finpecia?

 • Finpecia mag niet door kinderen worden ingenomen
 • Als u medische problemen in het verleden heeft gehad en/of allergieën, bespreek deze dan met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Finpecia nog andere medicijnen, of heeft u dat nog niet zo lang geleden gedaan? Bespreek dit dan met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor medicijnen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. Over het algemeen kan Finpecia zonder problemen met andere medicijnen gebruikt worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Finpecia zowel met als zonder voedsel innnemen.

Zwangerschap

Finpecia is alleen effectief voor mannen die zich in een vroeg of midden stadium van mannelijke kaalheid bevinden.

 • Vrouwen die (misschien) zwanger zijn mogen onder geen enkele voorwaarde Finpecia gebruiken
 • Deze vrouwen moeten ten alle tijden aanraking met gebroken of verpulverde tabletten voorkomen
 • De werkzame stof in Finpecia is finasteride. Als deze door zwangere vrouw wordt ingenomen of door de huid wordt geabsorbeerd dan kan dit ertoe dat een mannelijke baby geboren wordt met afwijkingen aan de geslachtsorganen
 • Als een zwangere vrouw in aanraking komt met Finpecia moet zij dit direct aan haar arts melden
 • Finpecia tabletten hebben een filmcoating waardoor contact met finasteride bij normale aanraking voorkomen kan worden. Voorkom dat tabletten gebroken of verpulverd zijn
 • Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en de bediening van machine

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Finpecia de rijvaardigheid of de bediening van machines beïnvloedt.

Finpecia bevat mogelijk lactose

Finpecia bevat mogelijk lactose, dat is een suiker. Als u bepaalde suikers volgens uw arts niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gaat gebruiken.

Haaruitval bestrijden? dan ben je hier op de juiste plek!

Koop finasteride

Hoe moet u Finpecia gebruiken?

Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzingen van uw arts of apotheker op. Als u nog vragen heeft over hoe u dit medicijn moet gebruiken, twijfel dan niet contact op te nemen met uw arts.

Gebruik van Finpecia

 • De richtlijn voor dit medicijn is een tablet, eenmaal per dag innemen
 • U kunt de tablet zowel met als zonder voedsel innemen
 • Finpecia werkt niet beter als u vaker of meer Finpecia inneemt
Uw arts zal u adviseren of Finpecia voor u werkt. U moet Finpecia zolang gebruiken als uw arts u voorschrijft. Finpecia zal alleen effectief zijn op lange termijn als u het blijft innemen.

Heeft u teveel van dit medicijn ingenomen?

Als u teveel Finpecia heeft ingenomen dan wordt u sterk aangeraden direct contact op te nemen met uw arts.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

 • Als u vergeten bent Finpecia in te nemen, sla dan de dosis van die dag over en vervolg de gebruikelijke inname de volgende dag
 • Neem dus geen dubbele dosis om voor de vergeten dosis te compenseren

Wat gebeurt er als ik stop met het gebruik van Finpecia?

De werking van Finpecia treedt niet direct op maar duurt 3 tot 6 maanden. Het is daarom belangrijk Finpecia te blijven innemen zolang uw arts u voorschrijft het te gebruiken. Zodra u stopt met het gebruik van Finpecia kunt u verwachten dat het haar dat u terug heeft gewonnen binnen 9 tot 12 maanden weer verloren bent. Als u nog andere vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Finpecia?

Het gebruik van Finpecia kan bijwerkingen hebben zoals met alle andere medicijnen. Dit geldt dus niet voor iedereen. De bijwerkingen gaan over het algemeen weer over naar verloop van tijd of zodra u stopt met het gebruik van Finpecia.

Soms (1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • Minder zin in seks
 • Problemen met het krijgen van een erectie
 • Problemen met de zaadlozing, zoals een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof
 • Depressieve stemming

Overige bijwerkingen waarvan de frequentie van voorkomen niet bekend is:

 • Allergische reactie zoals jeuk, uitslag, galbulten, en zwelling van de lippen, tong, keel, en gezicht
 • Pijnlijke of opgezwollen borsten
 • Pijn aan de testes
 • Snelle hartslag
 • Aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie nadat de behandeling is stopgezet
 • Aanhoudende verminderde zin in seks nadat de behandeling is stopgezet
 • Aanhoudende verminderde hoeveelheid zaadstof nadat de behandeling is stopgezet
 • Onvruchtbaarheid is gerapporteerd door mannen die langdurig finasteride hebben gebruikt en daarnaast andere risicofactoren hadden die de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. Na het stopzetten van de behandeling verbeterde de kwaliteit van de zaadlozing of kwam terug op normaal niveau. Er is verder geen onderzoek gedaan naar de effecten van langdurig gebruik van finasteride.
 • Verhoogde leverenzymen
Als u verandering opmerkt in uw borstweefsel zoals knobbels, pijn, een toename van borstweefsel, of afscheiding uit een tepel, dan moet u dit direct aan uw arts melden omdat dit tekenen kunnen zijn van een ernstige aandoening zoals borstkanker.

U dient onmiddellijk met het gebruik van finasteride te stoppen als u één van de volgende symptomen heeft:

 • Zwelling van het gezicht, de tong, of de keel
 • Problemen met slikken
 • Galbulten
 • Moeite met ademhalen
Als u veel last heeft van een bijwerking, of een bijwerking heeft die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Finpecia?

Houdt u Finpecia buiten het bereik en zicht van kinderen.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarinstructies.

Gebruik dit medicijn niet als de houdbaarheidsdatum verstreken is. Gebruik dit medicijn niet na de laatste dag van de maand in het jaar die erop staat.

Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in Finpecia?

 • De werkzame stof in Finpecia is finasteride. Elke tablet bevat 1mg finasteride.

Hoe ziet Finpecia eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • De tabletten zijn wit van kleur, rond en bolvormig
 • De Finpecia tabletten worden geleverd in doordrukstrips
 • Elke verpakking bevat 10 doordrukstrips met elk 15 tabletten, totaal 150 tabletten

Bedrijf

CIPLA

Fabrikant

CIPLA LTD. (Rangpo Sikkim Branch)
M.L. M/447/2007


NB Deze bijsluiter is door www.finasteride-kopen.nl aangepast voor publicatie op deze website. De bedrijfs -en fabrikant informatie is van toepassing op de Finpecia die wij leveren.

Voor vragen over de content van deze website graag contact opnemen met de webmaster per email.

Voor externe informatiebronnen op het gebied van haaruitval en finasteride kunt u onze links raadplegen.